TechSoup trang bị cho những người tạo ra sự thay đổi những giải pháp và kỹ năng công nghệ mang tính chuyển đổi mà họ cần để cải thiện cuộc sống trên toàn cầu và địa phương. Cho dù bạn có tài nguyên để cung cấp hay là bạn đang cần giải pháp, TechSoup đều tạo điều kiện cho việc trao đổi. Là đối tác đáng tin cậy trong gần ba thập kỷ, TechSoup cung cấp cả nền tảng kỹ thuật số và trải nghiệm trực tiếp cho phép mọi người làm việc cùng nhau hướng tới một thế giới bình đẳng hơn.

Hỗ trợ cho TechSoup ở quốc gia này được cung cấp bởi TechSoup Asia-Pacific, một liên doanh hợp tác giữa TechSoup và các thành viên của TechSoup Global Network.

Tất cả các đối tác của TechSoup Global Network đều là các tổ chức xã hội dân sự hàng đầu và quản lý một loạt các chương trình nâng cao năng lực ở quốc gia của họ. Ngoài ra, họ điều chỉnh các chương trình của TechSoup cho phù hợp với nhu cầu của xã hội dân sự địa phương và đóng góp lại cho chuyên môn của Mạng toàn cầu. Cùng với nhau, họ đã tiếp cận 690.000 tổ chức với các công cụ họ cần để cải thiện cuộc sống và đã cung cấp hơn 5 tỷ đô la Mỹ các công cụ công nghệ và dịch vụ từ thiện.

Tìm chúng tôi trên Facebook hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter.