Mã xác nhận là gì và làm thế nào để sắp xếp ra các vấn đề liên quan đến nó? Phần hỏi đáp dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những băn khoăn:

 

Mã xác nhận là gì?

Mã xác nhận là một dãy ký tự đặc trựng mà người đại diện cho Tổ chức phi lợi nhuận sẽ thay mặt tổ chức của mình sử dụng nó, mã này được xác nhận bởi Techsoup Asia. Đoạn mã này được sử dụng để truy cập tới các sản phẩm và dịch vụ dành cho Tổ chức phi lợi nhuận.

Khi mã xác nhận được chính thức sử dụng, tổ chức phi chính phủ đó được xác thực bởi nhà cung cấp dịch vụ và và ứng dụng trong khoảng thời gian áp dụng cho chương trình đó

 

Mã xác nhận có dạng như thế nào?

Mã xác nhận có dạng tương tự: 123a4567@MyNGOname

 

Làm thế nào để tôi có thể nhận được mã xác nhận?

Mã xác nhận chỉ có thể được tạo ra bởi chủ tài khoản TechSoup Asia account holder và chỉ cấp cho người được ủy quyền đại diện cho tổ chức NGO của bạn. Vì mã xác nhận chỉ có thời hạn 60 ngày, chon nên chỉ tạo mã này khi thật sự cần thiết.

Nếu bạn là chủ tài khoản TechSoup Asia của tổ chức của bạn:

 • Đăng nhập  vào tài khoản TechSoup Asia của bạn.
 • Trên trang Tài khoản của tôi, chọn Tab có tên gọi là Validation Token.
 • Click chọn Add a new token.
 • Điền tên, họ, địa chỉ email của người sẽ sử dụng mã xác nhận này.
  • Lưu ý! Đây phải là người được ủy quyền đại diện cho Tổ chức của bạn. Ví dụ, đó có thể là một nhân viên của tổ chức, một tình nguyện viên, một thành viên ban lãnh đạo, hoặc một nhà tư vấn hiểu rõ tổ chức của bạn. Không nên tạo một mã xác nhận cho một người khác không được ủy quyền thay mặt tổ chức của bạn.

 • Click chọn Add new token. Mã xác nhận mới của bạn sẽ xuất hiện.

 • Nếu bạn tạo mã xác nhận để chính bạn sử dụng:

  • Copy mã xác nhận.

  • Dán để điền mã xác nhận vào mục yêu cầu. 

 • Nếu bạn tạo mã xác nhận cho một người được ủy quyền khác sử dụng:

  • Copy mã xác nhận.

  • Dán đoạn mã này vào một email gửi cho người được ủy quyền này.
  • Sau đó, người được ủy quyền đại diện này sẽ điền mã xác nhận vào mục yêu cầu.
 • Nếu bạn không phải là chủ tài khoản TechSoup Asia của tổ chức NGO của bạn:
  • Bạn cần phải liên hệ với người nắm chủ tài khoản Techsoup Asia của tổ chức để yêu cầu người đó tạo mã xác nhận cho bạn.

  • Mã xác nhận chỉ được tạo ra nếu như bạn chính thức được ủy quyền đại diện cho tổ chức của bạn.
 • Nếu như tổ chức của bạn chưa đăng ký thành viên và được TechSoup Asia phê duyệt:
  • Bạn cần phải tiến hành bước đầu tiên theo quy trình đăng ký registration process

  • Khi tổ chức của bạn được chấp thuận và đáp ứng đủ các điều kiện, bạn sẽ có thể tạo mã xác nhận bằng cách theo các bước nêu ở trên.​​

 

Tôi sẽ làm gì khi có mã xác nhận?

 • Bạn có thể truy suất vào các dịch vụ hoặc sản phẩm được thiết kế dành cho Tổ chức phi lợi nhuận, các công ty, nhà bán lẻ làm việc với Techsoup Asia sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã xác nhận để xác thực Tổ chức của bạn.
 • Copy mã xác nhận từ tài khoản TechSoup Asia của bạn và điền vào mục yêu cầu mã xác nhận.

 

Mức độ thường xuyên cần phải sử dụng mã xác nhận?

 • Để truy suất vào các dịch vụ và sản phẩm, bạn sẽ chỉ cần sử dụng mã xác nhận một lần.

 • Bạn có thể sẽ phải dùng mã xác nhận để lấy các đơn hàng từ các nhà cung cấp cần xác thực, cho đến khi mã xác nhận hết hạn.

 

Khi nào thì mã xác nhận của tôi hết hạn?

 • Mỗi mã xác nhận sẽ có thời hạn là 60 ngày.

 • Bởi vì mã xác nhận sẽ hết hạn sau 60 ngày, nên bạn chỉ nên tạo ra khi thật sự cần thiết. 

 • Khi mã xác nhận hết hạn, nó không ảnh hưởng gì đến các dịch vụ bạn đang sử dụng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một đoạn mã để sử dụng dịch vụ, và sau khi đoạn mã đó hết hạn thì những thiết lập trước đó của bạn trên dịch vụ sẽ không bị ảnh hưởng..

 

Tôi phải làm gì nếu mã xác nhận hết hạn trước khi tôi sử dụng nó?

 • Người chủ tài khoản TechSoup Asia của tổ chức bạn sẽ cập nhật cho bạn một mã xác nhận mới nếu mã xác nhận được cấp trước đó hết hạn.

 • Cập nhật mã xác nhận mới thay thế cho mã xác nhận đã hết hạn cũng sẻ có thời hạn là 60 ngày
 • Nếu bạn là chủ tài khoản Techsoup Asia của tổ chức:
  • Đăng nhập vào tài khoản TechSoup Asia của bạn.

  • Đến trang My Account, chọn Tab gọi là Validation Token.

  • Tìm mã xác nhận đã hết hạn trong danh sách hiện lên (Tên và địa chỉ email của người mà bạn tạo mã xác nhận cho lúc đầu sẽ xuất hiện dọc danh sách).

  • Chọn Update Token. Mã xác nhận sẽ tự động cập nhật.

  • Nếu bạn cập nhật mã xác nhận cho bạn:
   • Copy mã xác nhận.

   • Dán để điền mã xác nhận vào mục yêu cầu,
  • Nếu bạn cập nhật mã xác nhận mới cho người được ủy quyền đại diện cho tổ chức của bạn:
   • Copy mã xác nhận.

   • Dán đoạn mã này vào một email gửi cho người được ủy quyền này.
   • Sau đó, người được ủy quyền đại diện này sẽ điền mã xác nhận vào mục yêu cầu.
  • Nếu bạn không phải là chủ tài khoản TechSoup Asia của tổ chức, hãy liên hệ với người làm chủ tài khoản Techsoup Asia của tổ chức bạn để yêu cầu cập nhật mã xác nhận mới cho bạn.

 

Tôi có thể có bao nhiêu mã xác nhận?

Bạn có thể có không hạn chế mã xác nhận, với điều kiện bạn phải là người được ủy quyền  thay mặt cho tổ chức NGO của bạn.

 

Tại sao tôi phải cận mã xác nhận mới?

 • Người chủ tài khoản TechSoup Asia của tổ chức của bạn có thể cập nhật mã xác đã hết hạn hoặc tạo mới mã xác nhận dựa trên quyền của người đó.

 • Ví dụ, người chủ tài khoản TechSoup Asia có thể chọn tạo mới mã xác nhận, thay vì cập nhật lại một mã xác nhận, nếu mã xác nhận được dùng cho một sản phẩm hay dịch vụ khác.

 

Liệu một vài người trong tổ chức của tôi mỗi người có một mã xác nhận riêng?

 • Tất nhiên là Có. Mã xác nhận có thể tạo ra cho bất cứ người nào được ủy quyền thay mặt cho tổ chức khi họ cần phải truy suất các dịch vụ hay sản phẩm mà đòi hỏi phải cung cấp mã xác nhận.

 • Hơn nữa, mã xác nhận chỉ có thời hạn sử dụng là 60 ngày, nên tốt nhất là tạo mã xác nhận khi cần thiết.