Yêu cầu các gói phần mềm được quyên tặng từ các nhà tài trợ Microsoft, SAP, Symantec, Adobe và SAP bắt đầu với việc đăng ký Tổ chức phi lợi nhuận của bạn tham gia chương trình Trao tặng phần mềm bản quyền

Nếu tổ chức của bạn đang hoạt động tại Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia và Việt Nam, bạn nên đăng ký ngay bây giờ  để bạn có thể tiếp cận với Chương trình trao tặng phần mềm bản quyền sớm nhất! Nếu bạn còn băn khoăn về thủ tục đăng ký? Bạn đừng lo, việc này dễ như đếm 1, 2, 3!

 

1. Đăng ký cho tổ chức của bạn

Hãy bắt đầu băng việc đăng ký một tài khoản và cung cấp các thông tin chi tiết về tổ chức của bạn. Nếu bạn đã đăng ký thành viên, hãy đảm bảo chắc chắn bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin tổ chức của bạn để chúng tôi xem xét tổ chức của bạn có đủ điều kiện để được tham gia chương trình trao tặng phần mềm bản quyền.

Bạn muốn biết tổ chức của mình có đủ điều kiện để tham gia Chương trình? Hãy tham khảo link:  Kiểm tra đủ điều kiện

 

2. Phê duyệt cho tổ chức

Tiếp theo, bạn sẽ gửi các tài liệu pháp lý liên quan để chúng tôi xác nhận trạng tái phi lợi nhuận của tổ chức của bạn. Bạn sẽ ngay lập tức nhận được một email thông báo về việc này. Để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể truy cập link sau đây để kiêm tra các loại giấy tờ cần được cung cấp:  Yêu cầu các giấy tờ pháp lý theo từn quốc gia

Bạn sẽ scan các tài liệu đó và gửi tới customerservice@techsoup.asia và/hoặc cho đại diện của Techsoup Asia tại Việt Nam: thang@techsoup.asia trong thời gian sớm nhất. Chúc tôi sẽ thông tin về việc tổ chức của bạn được phê duyêt sớm nhất có thể (3-5 ngày làm việc)

 

3. Tiến hành đặt phần mềm được quyên tặng

Sau khi tổ chức của bạn đã được phê duyệt. Truy cập webisite của Chương trình: www.techsoup.asia, đăng nhập với tài khoản của bạn và làm theo 3 bước sau để đặt yêu cầu trao tặng phần mềm:

  1. Tìm những phần mềm bạn muốn đặt 
  2. Ghi số lượng bản quyền của từng phần mềm bạn muốn đặt và thêm vào giỏ hàng
  3. Một khi bạn đã hài lòng với sự lựa chọn của mình, hãy xác nhận đơn hàng bằng cách click Check Out và làm theo hướng dẫn để hoàn tất đơn đặt hàng của bạn

Bạn sẽ tìm thấy thông tin đơn đặt hàng của bạn trên hệ thống khi bạn đến trang ghi Xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Đồng thời, một email cũng sẽ được gửi tới địa chị email đăng ký cho tổ chức của bạn

Phí quản lý sẽ được tính theo nhiêu cách và mức khác nhau. Hãy truy cập link để biết thêm hướng dẫn về phương thức thành toán nào được chấp nhận và các hướng dẫn cụ thể để thực hiện thành toán theo từng phương thức: How do I pay?

 

Bạn có câu hỏi gì về việc đặt yêu cầu phần mềm?

Đối với các vấn đề khác liên quan đến việc đặt yêu cần phần mềm trao tặng như số lượng tối đa,  còn sản phẩm hay hết hàng, vui lòng xem thêm theo đường link sau để hiểu rõ các vấn đề khác liên quan đến quá trình đặt yêu cầu phần mềmr: Miscellaneous Issues on Ordering and Delivery