Help & Support Register Login
AA

Planned outage on August 19 to 25, 2022:
Please be advised that our platform for Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam would all be inaccessible from August 19 to 25, 2022 due to the rollout of planned website improvements. We apologize for the inconvenience but we will be back online afterwards. If you have questions/concerns, feel free to contact us at customerservice@techsoup.asia

Sign Up

Chào mừng bạn đến với TechSoup Asia! Hãy đăng ký để gia nhập cộng đồng các tổ chức thiện nguyện ngày càng lớn mạnh trong quốc gia, khu vực của bạn và trên toàn thế giới, đang sử dụng công nghệ để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của họ. Hãy kể về câu chuyện của bạn, lắng nghe những thành công và thách thức của các tổ chức khác, tham gia vào các chương trình và sự kiện để giúp bạn hiểu và sử dụng công nghệ có hiệu quả hơn.

Chi tiết Thành viên
 
 
 
 
Thông tin tài khoản
Chấp nhận các khoảng trắng. Không chấp nhận các kí tự phân cách ngoại trừ dấu chấm, dấu gạch ngang và dấu gạch dưới.
Địa chỉ thư điện tử của bạn. Tất cả thư điện tử của hệ thống sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử này. Địa chỉ thư điện tử sẽ không được phổ biến ra ngoài và chỉ được sử dụng nếu bạn muốn nhận mật khẩu mới, nhận tin tức hoặc thông báo qua thư điện tử.
Xin nhập lại địa chỉ e-mail của bạn để xác nhận là chính xác.
Please choose a password for your account; it must be at least 5 characters.
Privacy Policy
I consent to the processing and transmission of any personal information I submit, in accordance with TechSoup Vietnam Privacy Policy and TechSoup Global's Privacy Policy. (TechSoup Global is a US based nonprofit that works in partnership with TechSoup Vietnam to provide products and services to the nonprofit sector worldwide.)
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.